Rigshospitalet

The gallery was not found!

VÆGMALERI PÅ RIGSHOSPITALETS NYE NORDFLØJ

Den kunstneriske udsmykning er enkel og skaber sammenhænge til resten af hospitalets farvesatte dele. Den kan overordnet betragtes som en samlet komposition, der både horisontalt og vertikalt definerer rummet som farve, volumen, bevægelse og form.
Det særlige sted og de gode ønsker
Med den kunstneriske udsmykning ønsker jeg at disse oplevelser af yderligere rum, lys og farver af anden abstrakt, mental og sansemættet substans, på en nænsom og positiv måde kan virke harmoniskabende og måske medvirke til helende sammenhænge og velvære mellem mennesker og i arbejdet med behandlingen og rehabiliteringen.
Udsmykningen er et intenst visuelt og rumligt greb, der sammen med arkitekturen og lyssætningen i alle døgnets timer kan blive et samlende og signifikant pejlemærke for hospitalets gæster, brugere og ansatte.

Indvidelse januar 20

About the author: admin