’Passage’, Work insitu soon to be seen at Rigshospitalet, Cph. in the new North wing
This new work in situ is situated at Rigshospitalet in the new North wing/ Nordfløjen and can be found in the first Tower (Close to Blegdamsvej). The two walls in the interieur Tower are each approximately 40 meters tall and 7-10 meters broad.
More artworks(artist) is part of this new building and can be seen in other towers and outside.

Dette nye arbejde in situ er at finde på Rigshospitalet i den nye Nordfløj, i det første tårn (tættest på Blegdamsvej). De to vægge i det interieure tårn er hver ca. 40 meter høje og 7-10 meter brede.
Flere kunstværker (kunstner) er en del af denne nye bygning og kan ses i andre tårne ​​og også udenfor ..
Arkitekterne er 3XN.dk. Det nye hospital er klar til offentligheden i januar 2020.

Den kunstneriske udsmykning er enkel og skaber sammenhænge til resten af hospitalets farvesatte dele.
Den kan overordnet betragtes som en samlet komposition, der både horisontalt og vertikalt definerer rummet som farve, volumen, bevægelse og form.

Det særlige sted og de gode ønsker
Med den kunstneriske udsmykning ønsker jeg at oplevelser af yderligere rum, lys og farver af anden abstrakt, mental og sansemættet substans, på en nænsom og positiv måde kan virke harmoniskabende og måske medvirke til helende sammenhænge og velvære mellem mennesker og i arbejdet med behandlingen og rehabiliteringen.
Udsmykningen er et intenst visuelt og rumligt greb, der sammen med arkitekturen og lyssætningen i alle døgnets timer kan blive et samlende og signifikant pejlemærke for hospitalets gæster, brugere og ansatte.
Indvielse januar 20

Read more
New paintings at Grønningen in spring
Titel: Liquid Body (orange) and Liquid Body (blue) 225 x195cm
Read more
Work insitu in the new Multihal at Nyborg Gymnasium
Det meste af marts måned har Malene Landgreen og hendes assistenter haft travlt med at omsætte kunstnerens forslag til udsmykning af multihallen i farver og former,
hvor sport, fællesskab og demokrati sammen med stedets arkitektur og materialer er blevet en del af fortællingen. Nu er Landgreens værk og den øvrige nye kunst på Nyborg Gymnasium klar til fernisering:

– Vi har med stor interesse fulgt Malenes arbejde med at gøre sit store værk til en synlig del af hverdagen på vores i forvejen smukke skole. Jeg synes, at hun med sit forslag ganske mesterligt har fanget ånden på gymnasiet, hvor netop sport, fællesskab, demokrati og i øvrigt rummelighed præger skolelivet. Hendes dynamiske brug af farver i udsmykningen er derfor spot on, siger rektor Henrik Vestergaard Stokholm:

Udsmykningen består af to slags motiver.

Striberne
At inddrage de farvede stribers format, som et dekorativt element, også på væggene. Striberne tager sig anderledes ud i oprejst/ lodret plan. De har også fået en ny orden eller uorden, der kunne minde om henstillede sportsredskaber, tov, tæppefald og dekorative serpentiner.
Med striberne har jeg valgt at tilføje nogle meget (sports)specifikke farver.
De olympiske farver som er rød, blå, gul, grøn og sort og så to tilføjelser en hvid og en pink og så medaljefarverne: sølv, guld og bronze.
Medaljefarverne skal her bruges til at dekorere fællesskabet. De olympiske farver skal symbolisere fællesskabet og fejre den tilgrundliggende demokratiske idé, at alle er ligestillede for et fælles sæt af regler.
Vifterne
De håndmalede vifter i salen er nøje placeret. De næsten 4 meter høje vifter er håndmalet direkte på den rå beton, hvis hele format fungere som et udspændt lærred. Vifternes form og størrelse mimer den form som de bærende V- formede limtræsdrageremodsat i vinduesvæggen og de er nøje placerede isamme takt og samme format. Det er somom en naturlig orden har indfundet sig. Lyssætningentegner rummet og formen mellem vifterne og dergøres helt naturligt plads til basket ball-mål ogdørpartier mellem motiverne.
Som maler byder man de rå betonvægge velkommen. Alle farver gør sig godt på grå baggrund og den rå/ glittede overflade har liv.

Ved besigtigelse på stedet og introduktion til opgaven, blev jeg præsenteret for et ‘demokratisk ‘ gymnasium. Og den stolthed hvormed det blev nævnt rørte mig. Derfor har jeg været interesseret i at undersøge det demokratiske i forhold til sport, gymnastik og fællesskab, med ønsket om at det demokratiske kunne spille en rolle i motivation og forslag.
I det olympiske er den demokratiske tanke en grundsætning. At man kæmper under samme regelsæt uanset herkomst. Grundlæggende handler både sport og gymnastik om fællesskab og/ eller det fælles bedste.

Indviet maj 2019

Read more
Dear Art friends

For some time I have wanted a more functional, consistent and informative homepage and indeed one, that can stay active, easily updated by myself.
I proudly present my new homepage.
With the professional structure and a good flow it is simple to operate and navigate. The headlines and categories are in English, but you will find text about a project in both (or only) danish, German and english. Always something to improve or update, if one are lucky.
Welcome
ML

Kære kunstvenner

I nogen tid har jeg ønsket en mere funktionel, konsistent og informativ hjemmeside og faktisk en, der kan forblive aktiv, let opdateret af mig selv.
Det er med stolthed jeg præsenterer min nye hjemmeside.
Med den professionelle struktur og et godt flow, er den let at betjene og navigere. Overskrifter og kategorier er på engelsk, men du finder tekst om et projekt på både (eller kun) dansk, tysk og engelsk. Altid noget at forbedre eller opdatere, hvis man er heldig.
Velkommen
ML

WordPress Lightbox