Born in 1962.

Lives and works in Copenhagen and Berlin.

Malene Landgreen’s work is shaped by concrete painting, and over time, the extended painting has become a recurring theme in her work.
With her distinctive color palette, Landgreen has moved far beyond the traditional frame of painting: Colors, shapes, line and patterns are put together in carefully tuned compositions of color relationships, which typically have the geometry as their starting point, but also instantaneous gestures of lyrical, organic and material expressions often occur in her painting,  as an integrated part of Landgreens vocabulary.

With simple tools and powerful colors, she has for many years created both small and monumental InSitu projects in both private and public space.
Landgreen is known for, in a playfull and curious way, to investigate the boundaries between art, architecture, and design. Over the years, she has created significant transformations of architectural spaces, museums, hospitals, airports, and waste processing plants to create an intimate viewing experience.
Landgreen’s manipulation  of  existing  architecture,  through  large scale  installations,  invites to  physical  engagement  with  painting  allowing  her space designs to  be  understood  as  forms  of  painting  that  engaged  with  everyday  activities in everyday architectural conditions.
In her in situ work Landgreen have shown us a reoccurring ability of painting to transform, transfer and transcend its physicality while still retaining an intellectual rigor ‘as painting’.

 

Arbejdet med maleriet og med farven er en måde at tænke verden på og en måde at se  en tingenes tilstand på. Noget i tiden og en tilstand der så at sige kan reflekteres og udmales, indsættes i en kunstkontekst. En metode der kan udvikles. Og jo tydeligere et vokabular, jo lettere at kommunikere. I kunsten med farverne råder et ikke verbalt forståelsesrum. Et parrelelt univers, men også en forskydning af virkeligheden..

Det interessante ved det, der bare er maling på flade, er endvidere, at det både kan tale til mennesket rent følelsesmæssigt og til hvordan virkeligheden ser ud. Maleriet kan på sit eget suveræne felt, vise et anderledes billede. Men muligheden for at se noget nyt er en personlig oplevelse og kan kun ses og opleves af den enkelte. Mennesket har en individuel sans, forståelse og behov og vi ser ikke det samme. Deri ligger der en frihed implisit.

Udtrykket ligger i formerne og farvernes vokalbolarium, og det er med og gennem farvernes relationer, proportioner og volumen at udtrykket kommer til orde. Jeg inviterer først og fremmest  mig selv på opdagelse og i dialog med  hvad jeg måtte finde på min vej. ML

(Om æstetikken og friheden siger Jean-Paul Sartre: ”Man er indforstået med, at der ikke er bestemte billeder, som skal males, at kunstneren engagerer sig ved skabelsen af sit billede, og at billedet, som skal males, netop er det billede, han får malet. Man er indforstået med, at der ikke er æstetiske værdier a priori, men at der er værdier, som viser sig siden i sammenhæng med billedet, i den forbindelse der er imellem skaberviljen og resultatet. Ingen kan sige, hvordan malerkunsten vil være i morgen; man kan kun dømme om den malerkunst, som er skabt” (Sartre (1946)1984: 52).

 

Recipient of the Danish Cultural Ministry’s life-long artist’s stipend, from 2011.

Work represented in the collection of

Ny Carlsbergfondet
The Danish Art Foundation
SMK – The National Museum of Art
Køge Skitsesamling- KØS
Kobberstiksamlingen
Skive Kunstmuseum
AROS
Imperial College Healthcare Art Collection, London
Sammlung Kienbaum,  DE
EPO art collection. European Patent Office. DE
Jorge M Perez, The Related Group, Miami, USA
Coutts Isle of Man
Jørn Tækker (Privat) Collection

Curriculum Vitae
EDUCATION

1984 – 1991 The Royal Academy of Fine Arts/ Det Kongelige Danske Kunstakademi, Copenhagen, DK
1987 – 1988 Academy of Fine Arts, Budapest, HU
1992 – 1994 MA Fine Arts, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Copenhagen, DK

Read more

Malene Landgreen præsentation af udstillingen Flow of Change på Trapholt.

Grønningens kunstnerportrætter: Malene Landgreen from Grønningen on Vimeo.

Interview med billedkunstner Malene Landgreen samt kurator Kit Leunbach i forbindelse med Landgreens soloudstilling ‘Goodness Gracious!’ på Gl. Holtegaard
8. APRIL – 3. JULI 2022

Tilrettelæggelse: Gl. Holtegaard
Video: Hannibal Andersen
Installationsbilleder: David Stjernholm / Bifrost Production
Grafisk design: Spine Studio

“Exploring Art at the European Patent Office”.

You can watch the full-length film created to mark the 40th anniversary of the EPO’s award-winning art collection.
The documentary gives unique insights into the art collection, its concept, background and history, focusing on around 50 masterpieces displayed across all EPO sites. It also emphasises the social significance of art in the workplace and how it adds value to the working environment of a public authority that plays a key role in the development of the 21st-century knowledge society.

The film is a celebration of creativity and innovation. It shows how art enhances the workplace – especially in the digital age – by creating space in which to reflect. Art in the workplace therefore directly contributes to the organisation’s capacity to foster innovation, both internally and externally.


The insitu work ‘Passage’ by Visual Artist Malene Landgreen is two, 40 meter tall wall paintings made in a stairway hall in the North wing at The new Rigshospital, the National Hospital of Denmark,
Erik Noergaard Graversen have put together a small video and Malene Landgreen is telling about her work and the proces.


Malene Landgreen, Wanderlust – Compass Rose at the exhibition ‘Auf Zeit’ at Staatliche Kunsthalle Baden-Baden.


Malene Landgreen fortæller om sin udstilling “ARTISTIC REALITY” på Kunstforeningen Gl. Strand.


Udsmykningen på Nyborg Gymnasium


Malene taler på dette seminar om billedkunst i arkitektur, om at arbejde med bygningsintegreret kunst og gennemgår et udvalg af egne arbejder.

In the studio