2020 SHINE ON – MULTICOLOR, Kunstmuseum Brandts.
2019 ’Passage’ in the
North Wing, Rigshospitalet, Copenhagen.
This new work in situ is situated at Rigshospitalet in the new North wing/ Nordfløjen and can be found in the first Tower (Close to Blegdamsvej). The two walls in the interieur Tower are each approximately 40 meters tall and 7-10 meters broad.
More artworks(artist) is part of this new building and can be seen in other towers and outside.

Dette nye arbejde in situ er at finde på Rigshospitalet i den nye Nordfløj, i det første tårn (tættest på Blegdamsvej). De to vægge i det interieure tårn er hver ca. 40 meter høje og 7-10 meter brede.
Flere kunstværker (kunstner) er en del af denne nye bygning og kan ses i andre tårne ​​og også udenfor ..
Arkitekterne er 3XN.dk. Det nye hospital er klar til offentligheden i januar 2020.

Den kunstneriske udsmykning er enkel og skaber sammenhænge til resten af hospitalets farvesatte dele.
Den kan overordnet betragtes som en samlet komposition, der både horisontalt og vertikalt definerer rummet som farve, volumen, bevægelse og form.

Det særlige sted og de gode ønsker
Med den kunstneriske udsmykning ønsker jeg at oplevelser af yderligere rum, lys og farver af anden abstrakt, mental og sansemættet substans, på en nænsom og positiv måde kan virke harmoniskabende og måske medvirke til helende sammenhænge og velvære mellem mennesker og i arbejdet med behandlingen og rehabiliteringen.
Udsmykningen er et intenst visuelt og rumligt greb, der sammen med arkitekturen og lyssætningen i alle døgnets timer kan blive et samlende og signifikant pejlemærke for hospitalets gæster, brugere og ansatte.
Indvielse januar 20

Read more
2019 Lundtoftegade Boligselskabet AKB
2019 ‘Demokratia’, Multihal at Nyborg Gymnasium
Det meste af marts måned har Malene Landgreen og hendes assistenter haft travlt med at omsætte kunstnerens forslag til udsmykning af multihallen i farver og former,
hvor sport, fællesskab og demokrati sammen med stedets arkitektur og materialer er blevet en del af fortællingen. Nu er Landgreens værk og den øvrige nye kunst på Nyborg Gymnasium klar til fernisering:

– Vi har med stor interesse fulgt Malenes arbejde med at gøre sit store værk til en synlig del af hverdagen på vores i forvejen smukke skole. Jeg synes, at hun med sit forslag ganske mesterligt har fanget ånden på gymnasiet, hvor netop sport, fællesskab, demokrati og i øvrigt rummelighed præger skolelivet. Hendes dynamiske brug af farver i udsmykningen er derfor spot on, siger rektor Henrik Vestergaard Stokholm:

Udsmykningen består af to slags motiver.

Striberne
At inddrage de farvede stribers format, som et dekorativt element, også på væggene. Striberne tager sig anderledes ud i oprejst/ lodret plan. De har også fået en ny orden eller uorden, der kunne minde om henstillede sportsredskaber, tov, tæppefald og dekorative serpentiner.
Med striberne har jeg valgt at tilføje nogle meget (sports)specifikke farver.
De olympiske farver som er rød, blå, gul, grøn og sort og så to tilføjelser en hvid og en pink og så medaljefarverne: sølv, guld og bronze.
Medaljefarverne skal her bruges til at dekorere fællesskabet. De olympiske farver skal symbolisere fællesskabet og fejre den tilgrundliggende demokratiske idé, at alle er ligestillede for et fælles sæt af regler.
Vifterne
De håndmalede vifter i salen er nøje placeret. De næsten 4 meter høje vifter er håndmalet direkte på den rå beton, hvis hele format fungere som et udspændt lærred. Vifternes form og størrelse mimer den form som de bærende V- formede limtræsdrageremodsat i vinduesvæggen og de er nøje placerede isamme takt og samme format. Det er somom en naturlig orden har indfundet sig. Lyssætningentegner rummet og formen mellem vifterne og dergøres helt naturligt plads til basket ball-mål ogdørpartier mellem motiverne.
Som maler byder man de rå betonvægge velkommen. Alle farver gør sig godt på grå baggrund og den rå/ glittede overflade har liv.

Ved besigtigelse på stedet og introduktion til opgaven, blev jeg præsenteret for et ‘demokratisk ‘ gymnasium. Og den stolthed hvormed det blev nævnt rørte mig. Derfor har jeg været interesseret i at undersøge det demokratiske i forhold til sport, gymnastik og fællesskab, med ønsket om at det demokratiske kunne spille en rolle i motivation og forslag.
I det olympiske er den demokratiske tanke en grundsætning. At man kæmper under samme regelsæt uanset herkomst. Grundlæggende handler både sport og gymnastik om fællesskab og/ eller det fælles bedste.

Indviet maj 2019

Read more
2018 Jane Kønig Guldsmed, Aarhus
2018 ‘Dress’, Huset Carmel, Aarhus.
Vægmaleriet er en fri komposition der udspringer og fordeler sig på hele den væg i trapperummet man ser, når man ankommer til huset og også den væg, som trappen løber langs med, når man bevæger sig videre op I huset.
Billedfladen består i sin grundstruktur af et grid af 95 x 95 cm store kvadrater og bliver så i sit hele udfoldede billedfelt ca. 16 kvadrater højt og 7 kvadrater bredt. Et foranderligt mønster af enkle former og ialt 7 farver. Og dog… for den 7. farve er transparent og hvor den påføres lysner den de underliggende farver en tone eller to og fordobler dermed farvevariationen.
Read more
2017 Jane Kønig Guldsmed, København
2017 NYBORG STRAND
Udsmykning og farvesætning  af Glassal, Pavillionsal, Verandasal og Terrassesal.
Skitseprojektet forholder sig overordnet til rummets funktioner, arkitektur, materialer og spiller op til den allerede etablerede farvesætning. De gennemgående motiver og mønstergrundlaget, består af enkle, abstrakte, farvesatte kompositioner varieret over enkle geometriske former af kvadrater og bueslag.  Det er et åbent og dynamisk motiv-forløb uden fast begyndelse eller slutning og kan derfor aflæses både som selvstændige værker eller i forløb.
Read more
2017 Orbicon, Høje Taastrup
Den kunstneriske udsmykning til ORBICONs nye Hovedstadskontor består af 4 tiltag:
1: Kunstnerisk bearbejdning af lamelbeklædning Kertostave på eksteriøre og interiørefacadepartier.
2: Kunstnerisk bearbejdet folie-afskærmning på 8 indre glaspartier.
3: Kunstnerisk udsmykning udført i bladguld på betonvægge i de indre finérfacader.
Read more
2016 Tæppe til Jorn og Munck udstillingen på Silkeborg Kunstmuseum.
2015 Psykiatrisk Hospital i Slagelse
Psykiatrisk Sygehus:

“Det er en ganske særlig opgave at lave en så omfattende, total farvesætning og kunstnerisk in situ udsmykning i et psykiatrisk sygehus og ’fængsel’. (sikringsafsnit)
Med bevidstheden om den menneskelige dimension følger en vision om, i kraft af de varierede og udogmatiske farvesystemer, at kunne skabe sanselige og visuelt harmoniske overgange og synlige farvemæssige sammenhænge i sygehuset. Jeg bærer et håb om at plante en nærværende følelse af at man er dér, hvor man kan være en del af noget ’større’.”

OM GAPS
Projektet er med 44.000 m2 og en investering på ca. 1.2 mia. er det største og mest ambitiøse danske psykiatribyggeri i mere end 100 år og rummer plads til ca. 200 indlagte patienter og 2-300 daglige ambulante patienter, ca. 650 ansatte og herudover pårørende, organisationer m.m.

Projektet står på den danske psykiatriplan, med patienten i centrum og klare mål om at psykiske diagnoser kan behandles og på et unikt engagement fra mange i afprøvning og realisering af en stor vision om at de fysiske rammer kan understøtte arbejdet med behandling og helbredelse af den enkelte patient med psykiatrisk diagnose – at byggeri og behandling er et og samme.

Projektet er udviklet gennem et to faset konkurrenceforløb og gennem et snævert og engageret samarbejde mellem på den ene side arkitekt, ingeniører, tekniske specialister, kunstnere m.m. og på den anden side ledelse og psykiatrifaglige kom­petencepersoner, pårørendeorganisationer og patienter.

Allerede tidligt i projektet har psykiatriens ledelse, medarbejdere og patienter haft fokus på hvordan en bevist og oplevelsesrig farvesætning kan medvirke til en vel­lykket behandling af mennesker psykiatriske diagnoser.

Arkitekter og kunstnere har derfor tidligt i projekteringen etableret samarbejdet, som spænder over udvikling af ideer og konkret farvesætning af alle byggeriets overfalder, materialevalg i øvrigt, billedkunst, kunstlys og udfordrende paletter til vægge, folier og inventar. Farvesætningen giver hvert en­kelte område særlig karakter og fungerer som en overordnet let opfattelig wayfinding.

Read more
2015 Kirkebjerg skole
2014-16 Bikuben Fonden og Fondenes Hus
2014 Egedal Rådhus [Municipality of Egedal]
Holbæk Art 2014
Københavns Hovedbibliotek [Main Library in Copenhagen] 2013
2013 ROCKWOOL C2 Building
2013 INANO – Interdisciplinary Nanoscience Center
2013 Bikubefonden
2008-20 Nørgård på strøget
2012 Scenefortæppe [Stage curtain], Aalborg Hallen
2012, Hospice, Sankt Lukas Stiftelsen
Et langt foranderligt forløb af farver, i vilkårligt rækkefølge, der er komponeret som en samlet harmonisk billedflade.  Et mønster, der i princippet kan fortsætte i det uendelige. En rytmisk bevægelse, der både følger og bryder med et monotont og neutralt loft. Farvefladerne er desuden flere steder trukket ind på loftsfladen og således er de ofte lyse loftskanter med til at illudere højere loftshøjde.
På dette grundmønster smykkes loftet med 8 rosetter. De dekorative rosetter  ses som hæftet på lofts griddet, mens den forskelligfarvede baggrund ses som liggende bagved og ovenover, og løfter på denne måde loftet.
Rosetterne er alle forskellige i farver og i former og mere eller mindre detaljerede, mere eller mindre prægtige og hver med sit udtryk eller sin historie.
Read more
2010 Silkeborg Gymnasium
2010 Vestforbrænding
Kunstnerisk udsmykning af diverse i alt omkring 600m udendørs betonstøttemure på Vestforbrænding. Udsmykningen er i sit hele, en meget stor og vital farvekomposition til glæde for både udefrakommende renovationsfolk og stedets medarbejdere og gæster. Udsmykningen er et varieret, stramt komponeret forløb af farvefelter og figurer. En lang malet frise, der med forskelligemønstre og åbne rytmiske forløb, i princippet, kunne fortsætte i det uendelige. Flere af murenes malerier vil desuden kunne opleves når man befinder sig inde i de tilstødende byggerier. For dem der kører til modtagepladsen danner udsmykningen en imødekommende indgang til anlægget.

Udsmykningerne skaber stedkvalitet og gør det lettere at orientere sig i anlægget. Man vil fornemme sammenhængen mellem udsmykningens enkeltdele og  de forskellige terrænplaner,  når man bevæger sig rundt i anlægget og de enkelte lokaliteter gives yderligere særkende og identitet.
Alle motiver i udsmykningen er baseret på geometriske grundfigurer som rumliggøres og tilføres liv og dybde igennem farvesætningen.

Billedsproget er med sit størrelsesforhold 1:1 med arkitekturen ganske scenisk og inviterer beskueren ind i et anderledes kulørt og abstrakt rum. Generelt er udsmykningen malet i et varmt, moderat nedtonet og harmonisøgende farveunivers, som egner sig godt til de udendørs rammer.

Alle mure grundmales med en varm lys grå for at skabe et ensartet og rent ’lærred’ – en rolig og samlende grund for de enkelte dele af udsmykningen. Det fordres at alle mure er grundrensede på forhånd.
Høj mur ved Administrationsbygning
Den knap 6m høje mur som strækker sig fra Indergården forbi Administrationsbygningen til græsvolden v. Cykelskuret bemales i sin fulde højde med markante og monumentale figurer baseret på rombe- og kegleformen. Disse facetterede former, stykkes sammen af mange farver og kan også ses som ruderformede krystaller. Rombemotivernes grafik skifter rumlighed og dybde, som man bevæger sig omkring og forbi. Skiftevis understreges det brede og det smalle – det horisontale eller det vertikale. Den positive og den negative form mellem romberne, danner kegle-, kile- og trissefigurer – og som i et forvandlingsbillede – træder skiftevis kegler og romber frem, alt efter farvesætningen der, hvor man står og ser eller hvor man ankommer fra. De store motiver vil udfor Administrationsbygningen gentages og reflekteres i dammens vandspejl.

Read more
2008-11 Ballerup Rådhus [Municipality of Ballerup]
2010 Postens Østlandsterminal, Oslo, NO
2011 VM pavillon, Oslo i samarbejde med Snöhätta Architects og Montana, NO
2008 Vestforbrænding
Kunstnerisk Udsmykning af diverse udendørs betonstøttemure på Vestforbrænding er i sit hele, en meget stor og vital farvekomposition til glæde for både udefrakommende renovationsfolk og stedets medarbejdere. Udsmykningen er et varieret komponeret forløb af farvefelter og figurer . En lang malet frise – der i forskellige mønstre og åbne rytmiske forløb, i princippet, kunne fortsætte i det uendelige. Flere af murene vil kunne opleves indefra de tilstødende byggerier.

Alle mure grundmales med en varm lys grå for at skabe et ensartet ’lærred’ – en rolig og samlende bund for de enkelte dele af udsmykningen. Det fordres at alle mure er grundrensede på forhånd.

De høje mure ved administrationsbygningen bemales i deres fulde højde med markante og monumentale figurer baseret på rombe- og kegleformen. Disse facetterede former, stykkes sammen af mange farver og kan også ses som ruderformede krystaller. Rombemotivernes grafik skifter rumlighed og dybde, som man bevæger sig omkring og forbi. Skiftevis understreges det brede og det smalle – det horisontale eller det vertikale. Disse store motiver vil gentages og reflekteres i dammens vandspejl.

Den positive og den negative form.
Den negative form mellem romberne, danner kegle-, kile- og trissefigurer – som i et forvandlingsbillede – træder skiftevis kegler og romber frem alt efter farvevalg, hvor man står og ser eller hvor man ankommer fra.

Read more
2007 Forsvarets Materiel Tjeneste [The Danish Defense Acquisition and Logistics Organization]
Keramisk sokkel af bemalede fliser, udført i samarbejde med Kählers.
Read more
2006 Egaa Gymnasium
Udsmykning i 3 arkitektoniske formationer, et fysiklokalet, et biologilokale og et bibliotek i samarbejde med Per Steen Hebsgaard.
Read more
2005 DR Byen, Segment 3
2005 Vestforbrænding
2005 Danfoss
2005 Konkurrencestyrelsen
2005 Frederiksberg Gymnasium
2004 Forsvarets Helikoptertjenester [Airbase Karup]
2003 Teknisk Forvaltning
2002 Novo Nordisk
2002 NOVI 6
2001 Aalborg Airport (Awarded a prize of distinction from the Municipality of Aalborg)
2000 SAS Commuter
1999 Viborg Stadionhal